top of page

S O G E D I C O M 

Groupe de sogedicomtraduction

Public·154 membres
Snake Boon
Snake Boon

Nơi này của Bến Tre nông dân rủ nhau trồng mai vàng, chuyện mỗi năm thu đôi ba tỷ là thường


giá phôi mai vàng. Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội, thị trấn Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách (tỉnh Bến Tre) vừa doanh nghiệp Đại hội cộng tác phố (HTX) Mai vàng Vĩnh Thành (ngày 11/11/2022). Đây là sự phấn đấu, quyết tâm sau 13 năm của chi hội trong khoảng lúc còn với tên “Tổ liên kết cung cấp mai vàng”.

Xem thêm: bán mai vàng.


Năm 2009, khi mới có mặt trên thị trường, “Tổ kết liên sản xuất mai vàng” chỉ có 16 thành viên (mỗi hộ là một thành viên) tại ấp Phú Hội. Trong 16 thành viên, sở hữu 10 thành viên là hộ nghèo. Sau 6 năm, tổ tăng lên 33 thành viên, trong đấy với 10 thành viên thoát nghèo vững bền. Diện tích cung ứng đạt 22 nghìn mét vuông, sản lượng trên 17 nghìn sản phẩm/năm. Năm 2016, “Tổ liên kết cung cấp mai vàng” được đổi tên thành “Tổ hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội” sau này với tên “Chi hội nghề nghiệp mai vàng Phú Hội”, có 43 thành viên. Diện tích sản xuất tăng lên sắp 45 nghìn mét vuông. quý khách mang thể tham khảo thêm về Top 10 vườn mai vàng lớn nhất Bến Tre hiện nay.


À propos

Bienvenue dans le groupe ! Vous pouvez communiquer avec d'au...

membres

bottom of page